Wat bieden we voor:

Kandidaten:

De passie welke de oprichters van Pro Kompassie, en inmiddels ook de medewerkers, drijft is het vooruit helpen van mensen. Dit, samen met een sterke mening over hoe het anders kan door ervaringen uit het verleden, is de grote drijfveer achter onze werkwijze. Wij werken volgens de IVB-methodiek, dit is de afkorting voor Individueel Vraaggerichte Benadering. Dat houdt in dat we alleen maatwerk bieden. Geen mens is gelijk waardoor een standaard traject onmogelijk is. Het startpunt voor een traject ligt bij de kandidaat als persoon. Het traject sluit aan bij wie de kandidaat is (sfeer en persoonlijkheid) en bij waar de kandidaat vandaan komt. Het traject sluit ook zoveel mogelijk aan bij de wensen, motieven en mogelijke perspectieven van de kandidaat. De kandidaat draagt (zoveel en als mogelijk) zelf mee in de verantwoordelijkheid van het traject. De kandidaat is op de hoogte van wat de jobcoach en jobhunter doet en stemt hiermee in. Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn voorwaarde om een goed traject uit te zetten. Hier investeren we daarom fors in.

We starten met de meest bepalende factor voor een duurzaam geslaagd traject, de intake. Samen met de kandidaat hebben we een gesprek over zijn of haar persoonlijke situatie. We achterhalen samen wat bij de kandidaat past en wat niet. Wat drijft deze persoon, wat is de passie waardoor de ogen gaan glinsteren, waar is iemand in zijn kracht en hoe benut je zijn of haar talent optimaal? Welke problemen spelen er, en wat voor hobbels moeten er genomen worden om een stapje vooruit te kunnen maken? We maken een profiel met daarin de kern, de kwaliteiten en aandachtspunten van de persoon die als uitgangspunten dienen voor een passende baan. Daarnaast komt duidelijk aan de orde wat het einddoel is en indien nodig worden ook de tussendoelen bepaald. Het resultaat van dit gesprek wordt verwerkt in het persoonlijk actieplan of trajectplan. Het vervolg wordt zoveel als mogelijk samen uitgevoerd. Kandidaten mogen een actieve rol van Pro Kompassie verwachten, maar dit verwachten we ook van kandidaten. Indien wij het inzetten van derden nodig achten, en daar samen dezelfde mening over hebben, staan wij daar open voor. Te denken valt bijvoorbeeld aan sport of een netwerktraining.

Wij bieden diverse trajecten aan, alles gebaseerd op maatwerk. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Trajecten vanuit de participatiewet (bijvoorbeeld bijstand)
  • Re-integratie bij ziekte (spoor 1 en 2)
  • Afnemen van testen en online loopbaaninstrumenten op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studiekeuze.
  • Jobhuntingstrajecten (van werk naar werk maar ook alleen naar werk)
  • Beroepskeuze- en psychologische testen
  • Maatwerktrajecten gebaseerd op persoonlijke en specifieke vraag van kandidaat en/of werkgever.