Wat bieden we voor:

Werkgevers:

Ook werkgevers, groot en klein, kunnen te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van ziekte, verzuim, loopbaanbegeleiding of andere verschuivingen van functies en personen binnen of buiten de organisatie. Pro Kompassie is hierin een goede partner om een antwoord te krijgen op uw vragen. Wij schuiven bij u aan tafel en gaan voor de beste oplossing voor zowel de werkgever als medewerker. Pro Kompassie spreekt zowel de taal van ondernemers en werkgevers, als van werknemers en HR-zaken.

Wij zijn echter geen standaard re-integratiebedrijf, maar een unieke combinatie van ondernemerschap, commercie, kennis van de arbeidsmarkt aan de ene kant en re-integratie en coaching aan de andere kant. Wij bundelen onze eigen krachten en talenten tot een mix die succesvol is voor anderen en bundelen indien mogelijk en wenselijk ook de krachten en talenten van de betrokkenen hierbij. Wij werken en begeleiden vanuit passie en de menselijke maat. Oog voor de mens achter het curriculum vitae, ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft welke ingezet kan worden. Onze resultaten mogen er zijn. Ons slagingspercentage is hoog, net als de tevredenheid van de kandidaten en opdrachtgevers. We houden van korte lijnen en communiceren open en gemakkelijk met alle betrokkenen. We zijn in staat wensen en eisen in processen in te regelen en uit te voeren.

Voor meer informatie nodigen we u uit contact met ons op te nemen. U bent welkom! Een afspraak is snel gemaakt.